Algemene huurvoorwaarden  

 1. Het aantal huurders zoals opgegeven in de reserveringsaanvraag mag in geen geval overschreden worden. In geval van ongeval, brand of ander ontstaan door aanwezigheid van meer personen dan toegelaten, verklaart de huurder zich hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk.
 2. In de verblijven wordt niet gerookt.
 3. Het gehuurde verblijf dient door huurders met vereiste zorg te worden bewoond. Meubilair en huisraad worden met respect gebruikt. Op muren en meubels wordt geen schade toegebracht (krassen, schrijven,...).
 4. Het vakantieverblijf dient na afloop van het verblijf door de hoofdhuurder ‘bezemschoon’ te worden opgeleverd, in dezelfde staat als bij aankomst.
 5. Aansprakelijkheid van de huurder
  1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
  3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
  4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
  5. Het is niet toegestaan om een kampvuur of andere vormen van open vuur op het domein te maken.
  6. Zwemmen in de vijver is verboden.
  7. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
  8. Eén huisdier per verblijf is toegelaten.
 6. Aansprakelijkheidsverzekering
  1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
  2. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.
 7. Het voorschot
  1. In het geval de reservatie van het verblijf geannuleerd wordt in de periode minder dan 6 kalenderweken voor de aankomstdatum wordt het voorschot niet terugbetaald.
 8. Aansprakelijkheid van eigenaar
  1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, vijver of tuinen.
  2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing, inclusief de toeristenbelasting van de gemeente Boeschepe.
  3. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
  4. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar. Indien nodig kan men altijd dit nummer contacteren.
 9. De reservatie van het verblijf is pas definitief na ontvangst van een voorschot van € 100. Het restbedrag + de waarborg (€ 300) worden betaald ten laatste 14 dagen voor aankomst. Betaling van het voorschot houdt in dat de huurvoorwaarden aanvaard worden.
 10. De waarborg:
  1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
  2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.
  3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Op aanvraag kan men (vooraf) een detail bekomen voor de kosten die in rekening worden gebracht bij schade of verlies van de inventaris.
  4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste drie weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
  5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
  6. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
  7. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
  8. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.
 11. De sleutel van het vakantieverblijf wordt door de verhuurder ter plaatse afgegeven bij aankomst van de huurders.